اول ابتدایی

( اول ابتدایی شاوور )

نمونه ای از تکالیف املایی

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، و

یادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام

ورزند ،و از طریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به

دانستن و توانایی تبدیل کنند .  

تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید با

هدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه

های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی

منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد .

تکالیف خانه ،ابزاری کارآمد برای یادگیری هستند ،و زمان یادگیری را برای دانش آموزان افزایش می

دهد .معلم باید دانش آموزان را از چگونگی انجام تکالیف خود ،آگاه سازد و دانش اموزان در مقابل آن چه

انجام داده اند پاسخ گو باشند .معلمان با بررسی تکالیف به اطلاعات روشنگر و تازه ای دست می یابند و

بهتر می توانند مشکلات یادگیری دانش آموزان را برطرف نمایند .   

۱. ده کلمه بنویس که در آخر (ــــه ) غیر ملفوظ داشته باشد .

۲. در کلمات زیر ،کدام حرف در دیگر کلمات وجود ندارد .

سار - تار  - بار - کار

۳. کلمه های زیر را با هم مقایسه کن .

 خار ، خوار        مداد ، مدادها           سیاه ، سفید

۴.با چه کلمه های تازه ای از طریق رادیو و تلویزیون آشنا شده ای ، و حالا می توانی آن ها را بنویسی ؟

۵. ده کلمه بنویس که از دو کلمه تشکیل شده اند .

۶. در کدام یک از کلمات زیر ،حرف ( ی ) صدای ( آ ) می دهد ؟ دور آن خط بکش .

تهرانی - مردی - ایرانی - آسمانی - موسی - مرتضی - سرخی

۷. ده کلمه بنویس که در آن ها حرف ( ل ) به کار رفته باشد .

۸. در کلمات زیر حرف مشترک را مشخص کن .

مادر ، میوه ، مغز

۱۰. تعداد نقطه های هر کلمه را بنویس .

شانه - شیر خشمگین - کتاب - اندیشه - دانشگاه - پروردگار

۱۱. بیست کلمه بنویس که در آن ها یکی از حروف ( ز ، ظ ، ض ) به کار رفته باشد .

۱۲. هر کدام از کلمه های زیر، از چند حرف ساخته شده است ؟

ایران ، خربزه ، دانشمند ، تلاش ، سلسله ، اندیشمند

۱۳.ده کلمه بنویس که حروف آن ها به هم نچسبیده باشد .

۱۴. پنج کلمه بنویس که در اول ، وسط و آخر صدای مشترک داشته باشند .

۱۵. ده کلمه بنویس که در آن ( ـــعـــ ) به کار رفته باشد .

۱۶. ده کلمه بنویس که آخرین حرف آن ( ر ) باشد .

۱۷. جدول زیر را کامل کن . برای هر کدام ، پنج مورد بنویس .

    

گل

شهر

شغل

وسیله منزل

دانشمند

ورزش

 

 ۱۸. ده کلمه بنویس که اولین حرف آن ( س ) باشد .

۱۹. در درس علوم ، تعلیمات اجتماعی و ... با چه کلمه های تازه ای آشنا شده ای ؟ آن ها را بنویس .

۲۰. تعداد دندانه های هر کلمه را بنویس .

 سایبان ، سرسره ، سارا ، صابون ، باران و ...

۲۱. چند ترکیب بنویس که در آن ها کلمه ی ( خاک ) به کار رفته باشد .

۲۲. ده کلمه هم آغاز ( اول آن ها هم صدا باشد ) و هم پایان ( پایان آن ها هم صدا باشد ) بنویس .

۲۳. از درس های خوانده شده ، بیست کلمه بنویس که با هم خوانده می شوند ، مانند : بیدار بود ،

شهر زیبا ، آسمان پر ستاره ، دشت زیبا ، گیلان پر باران و ...

۲۴. ده کلمه بنویس که بیش از سه دندانه داشته باشد .

۲۵. متن درس را بخوان . ده کلمه ی پیوسته و ده کلمه ی جدا از هم را پیدا کن و بنویس .

۲۶. حرف اول و آخر کلماتی را برای دانش آموزان بنویسید ، مانند :  ( د ..... ر ) . از آنان بخواهید در

جاهای خالی حروفی بنویسند تا کلماتی معنی دار ساخته شود . دانش آموزان با انجام این قبیل تمرین

ها نسبت به کلمات و شکل نوشتاری آن ها آشنایی بیشتری می یابند .

 

  

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ساعت 22:39  توسط مهدی بنی چعب  |